WZORCOWANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ I BIERNEJ
Podstawa prawna świadczenia usług:
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 116 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dn. 06. 04. 2016 r.

Zakres akredytacji


Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta
tel.:(34) 366-44-95, 361-38-32 wew. 22, 23, 32
fax:(34) 324-13-50, 361-38-35
e-mail: bok@pozyton.com.pl

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
tel.:(34) 366-44-95, 361-38-32 wew. 64, 66
e-mail: laboratorium@pozyton.com.pl