SZKOLENIA BRANŻOWE
ZEUP POZYTON oferuje szkolenia w formie otwartych seminariów lub szkoleń zamkniętych, realizowanych na indywidualne zlecenia klienta.
Seminaria otwarte organizowane są co najmniej raz w roku, tematyka spotkań dotyczy szeroko rozumianych zagadnień rynku energii elektrycznej i pomiarów energii.
Program szkoleń zamkniętych obejmuje eksploatację urządzeń pomiarowych i oprogramowania produkcji ZEUP POZYTON w ramach działań marketingowych, wdrożeniowych i powdrożeniowych.