PROTOKOŁY TRANSMISJI DANYCH
PROTOKOŁY TRANSMISJI DANYCH Z MODUŁÓW
 KOMUNIKACYJNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ
MKi-sm
MKi2-sm
MKi3-sm
MKi4-sm
RTS10
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
LAP
EABM wer. MID
Specyfikacja interfejsów komunikacyjnych
CZASY ODCZYTU I ZDALNA SYNCHRONIZACJA
Czasy odczytu wybranych liczników energii elektrycznej produkcji ZEUP POZYTON
Zdalna synchronizacja