PROGRAMY DO POBRANIA
OPROGRAMOWANIE KONFIGURACYJNE
Oprogramowanie konfiguracyjne urządzeń MKi
RPQ Konfigurator - Oprogramowanie do konfiguracji oraz odczytu danych z regulatora mocy biernej  RPQ-1
GTM Konfigurator - Oprogramowanie konfiguracyjne modułu komunikacyjnego GTm-t
GTM Konfigurator wersja 2.04 - Oprogramowanie konfiguracyjne modułu komunikacyjnego GTm-t w wersji 2.01 oraz 2.02/MUX
GT Konfigurator - Oprogramowanie konfiguracyjne modułów komunikacyjnych GTm-s, GTm-sa, GTqm, GT-1 i GT-3
Konfigurator modułów GSM - Oprogramowanie konfiguracyjne modułów komunikacyjnych GSM-1, GSM-1/485, GSM-3 i LP-1/GSM
Konfigurator modułów LP-1/EP-3/GSM - Oprogramowanie konfiguracyjne modułu komunikacyjnego LP-1/EP-3/GSM
Konfigurator modułów ETH - Oprogramowanie konfiguracyjne modułu komunikacyjnego LP-1/EP-3/ETH
Konfigurator UKI - Oprogramowanie konfiguracyjne Uniwersalnego Konwertera Interfejsów UKI
Konfigurator MBus - Oprogramowanie konfiguracyjne do obsługi liczników sEAB oraz sLAB wyposażonych w interfejs M-Bus
Konfigurator Modbus - Oprogramowanie konfiguracyjne do obsługi liczników sEAB oraz sEA-b z protokołem transmisji danych Modbus
Chronos - Oprogramowanie konfiguracyjne Zegara sterującego typ RTS10 GPS/DCF
OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE
SOLEN WO - Wersja do lokalnego odczytu urządzeń pomiarowych produkcji ZEUP POZYTON
mSOLEN - Mobilna aplikacja dla systemu Android do odczytu i archiwizacji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej
Przeglądarka raportów programu SOLEN i SKADEN
RTS10 Service - program do ustawiania czasu systemowego komputera wg wzorca czasu z RTS10 GPS/DCF
Kalkulator strat - program do obliczania współczynników strat oraz strat energii elektrycznej czynnej
KPD - Konwerter Plików Danych 
STEROWNIKI 
Sterowniki głowicy USB/OPTO
Sterowniki do interfejsu USB modułów: GTqm, GTm-sa, GT-1, GT-3, LP-1/EP-3/GSM