PRACA W ZEUP POZYTON
Od kandydatów do pracy w ZEUP "POZYTON" oczekujemy znajomości następujących zagadnień:

- projektowania i montażu układów elektronicznych, pomiarowych i teleinformatycznych
- zasad programowania i projektowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych w środowisku Delphi
- marketingu i handlu w obszarze rynku pomiarów i rozliczania energii elektrycznej
- legalizacji i oceny zgodności przyrządów pomiarowych
- systemów zarządzania jakością, w tym dla laboratoriów wzorcujących


Dodatkowym atutem będzie:

- znajomość języków obcych
- uprawnienia elektroenergetyczne
- uprawnienia i doświadczenie metrologiczne

Kontakt:

w.korkus@pozyton.com.pl