OPROGRAMOWANIE

SKADEN

System kompleksowej analizy danych pomiarowych.

SOLEN

Pakiet oprogramowania narzędziowego do kompleksowej obsługi liczników energii

mSOLEN

Mobilna aplikacja dla systemu Android do odczytu i archiwizacji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej

STRAŻNIK MOCY

Oprogramowanie komputerowe umożliwiające monitorowanie wartości mocy chwilowej pobieranej przez odbiorcę energii elektrycznej

ODCZYTON

Program do odczytu i archiwizacji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej

SPEL

System Przedpłatowy do licznika LP-1
Pliki do pobrania:

Automatyczny Inkasent

System zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej

Ceny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).