NOWOŚCI

 
OBSŁUGA PRZELICZNIKÓW GAZU W SYSTEMIE SKADEN

MOŻLIWOŚCI ODCZYTOWE
Odczyt przeliczników gazu w protokole GAZ-MODEM 2.
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS485, ETHERNET, GPRS.

MODUŁ ON-LINE
Odczyt i prezentacja w czasie rzeczywistym następujących wartości pomiarowych:
- przepływ chwilowy QVn/Vb
- ciśnienie P
- temperatura T
- stan liczydła Vn/Vb

Prognozowanie przepływu QVn/Vb na koniec godziny zegarowej oraz uzupełnianie brakujących wartości profilowych w trybie on-line.

Definiowanie wskaźników monitorowania wartości chwilowych następujących parametrów: QVn/Vb, P, T, Vn/Vb.
Dla wartości QVn/Vb prezentacja danych w m3 lub kWh zgodnie ze współczynnikiem konwersji.

STRAŻNIK MOCY
Kontrola przepływu gazu z wizualizacją prognozy przepływu na koniec godziny zegarowej oraz wskazaniem aktualnego zapasu mocy i dopuszczalnego obciążenia w stosunku do zdefiniowanego progu poziomu mocy.

MODUŁ ANALITYCZNY
Odczyt wartości profilowych w trybie ręcznym lub zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez użytkownika. Odczytane wartości profilowe są wykorzystywane do generowania specjalistycznych raportów i wykresów.

MODUŁ OBLICZEŃ FINANSOWYCH
Definiowanie odrębnych cenników dla odbiorców w zależności od mocy umownej. Generowanie raportów rozliczeniowych detalicznych i zwykłych.

LISTA OBSŁUGIWANYCH PRZELICZNIKÓW GAZU: MacBATe, MacBAT II, MacBAT III, MacBAT IV, CMK-02 , CMK-03. MacMAT II, MacMAT IIIE, MacMAT IV.

  Pliki do pobrania:


- Karta katalogowa SKADEN GAZ

 
BRAMKA DANYCH BD-1

 Charakterystyka urządzenia:

- prosta i szybka integracja liczników energii w systemach
  automatyki: SCADA, BMS, itp.;
- konwersja protokołów liczników IEC62056-21 i DLMS na
  protokół Modbus;
- udostępnianie danych w protokołach Modbus RTU, Modbus TCP,
  Modbus RTU po IP przez interfejsy szeregowe RS232/TRS485
  i przez interfejsy sieciowe;
- odczyt danych liczników przez porty szeregowe RS232/485,
  głowicę optyczną OPTO/USB oraz interfejsy sieciowe;
- obsługa do 18 liczników energii elektrycznej;
- udostępniane dane z liczników energii: dane online, dane
  rozliczeniowe, profile obciążenia;
- konfiguracja przez stronę WWW;
- możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia przez
  stronę WWW;
- niezależna współpraca z systemem SKADEN;
- uniwersalne oprogramowanie umożliwiające
  łatwą adaptację nowych funkcjonalności;
- przemysłowe wykonanie.

  Pliki do pobrania:


- Karta katalogowa BD-1

 
LP-1,  EP-3 - uniwersalne rozwiązanie:

- otwiera bramy rynku energii elektrycznej
- spełnia oczekiwania inteligentnego opomiarowania
- ułatwia zarządzanie energią elektryczną
- usprawnia techniczną i handlową obsługę odbiorców
- ułatwia bilansowanie mocy systemu elektroenergetycznego
- eliminuje nadużycia

  Pliki do pobrania:

- Karta katalogowa LP-1
- Wszystkie pliki dot. LP-1 spakowane w formacie zip

- Karta katalogowa EP-3
- Wszystkie pliki dot. EP-3 spakowane w formacie zip