3 - FAZOWE LICZNIKI PRZEMYSŁOWE

EQM

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 1, 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny i RS485 lub CLO oraz opcjonalnie RS485 lub CLO lub RS232 w postaci wymiennego modułu komunikacyjnego

* Dostępny również w klasie 0,2

EQABP wer. OBIS, 3 interfejsy

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 1, 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz 2 x RS485 lub RS485 + CLO

sEAB

3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej do zabudowy na szynie TH-35, z rejestracją  mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub CLO lub M-Bus

Uwaga: licznik opcjonalnie dostępny w wykonaniu z rejestracją profili mocy w cyklu 1 minutowym, a także w wykonaniu do układu Arona

EABM wer. 4Q

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny i RS485 lub CLO oraz dedykowany interfejs optyczny do współpracy z GSM-3 lub GT-3


Ceny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).