1 - FAZOWE LICZNIKI NA SZYNĘ

sLA

1-fazowy, 1-strefowy licznik energii elektrycznej czynnej do zabudowy na szynie TH-35, wyposażony w wyjście impulsowe

sLAB

1-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej do zabudowy na szynie TH-35, z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub CLO lub M-Bus3 - FAZOWE LICZNIKI NA SZYNĘ

sEAB

3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej do zabudowy na szynie TH-35, z rejestracją  mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub CLO lub M-Bus

Uwaga: licznik opcjonalnie dostępny w wykonaniu z rejestracją profili mocy w cyklu 1 minutowym, a także w wykonaniu do układu AronaCeny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).