LEGALIZACJA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Podstawa prawna świadczenia usług:

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr
ZU2/2018  z dnia 15.06.2018
oraz
UPL16/2018 z dnia 20.03.2018 


Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta
tel.:(34) 366-44-95, 361-38-32 wew. 22, 23, 32
fax:(34) 324-13-50, 361-38-35
e-mail: bok@pozyton.com.pl

Laboratorium Legalizacji
tel.:(34) 366-44-95, 361-38-32 wew. 49, 50
e-mail: legalizacja@pozyton.com.pl