DZIAŁALNOŚĆ
 -  Produkcja liczników energii elektrycznej oraz urządzeń komunikacyjnych

  -  Projektowanie i realizacja systemów pomiarowych mocy i energii elektrycznej

  -  Realizacja systemów informatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego

  -  Doradztwo optymalizacji taryfowej

  -  Ocena zgodności liczników energii elektrycznej

  -  Naprawa, wzorcowanie i legalizacja liczników energii elektrycznej

  -  Badania laboratoryjne i ekspertyzy liczników energii elektrycznej

  -  Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

  -  Montaż podzespołów elektronicznych w technologii SMT

  -  Organizacja branżowych szkoleń i kursów