ZESTAWIENIE STANDARDOWYCH (DOMYŚLNYCH) PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH ZEUP POZYTON