OPROGRAMOWANIE

SKADEN

System kompleksowej analizy danych pomiarowych.

SOLEN

Pakiet oprogramowania narzędziowego do kompleksowej obsługi liczników energii

STRAŻNIK MOCY

Oprogramowanie komputerowe umożliwiające monitorowanie wartości mocy chwilowej pobieranej przez odbiorcę energii elektrycznej

ODCZYTON

Program do odczytu i archiwizacji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej

SPEL

System Przedpłatowy do licznika LP-1
Pliki do pobrania:

Automatyczny Inkasent

System zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej

Ceny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).